Hinnasto

Hinnasto

Hinnasto

Alla olevat hinnat ovat voimassa kaikille asiakkaillemme 1.1.2023 alkaen.

Sopimussiivous                                                 42,90 euroa/h sis.alv 24%

Sopimussiivous                                                 34,60 euroa/h sis.alv 0%

 

Kertasiivous/ikkunat                                       45,90 euroa/h sis. alv 24%

Kertasiivous/ikkunat                                       37,02 euroa/h sis. alv 0%

Raivaussiivous                                                   Hinta arvioidaan tapauskohtaisesti.

Postitse lähetettäviin laskuihin lisätään 5 euron toimituskulu alkaen 7.11.2022.

 

SOITA JA TILAA 040 6241 323!

Raivaus/kuolinpesät/muuttosiivoukset tehdään aina tarjouksen mukaan jokainen kohde erikseen.

Hintamme sisältävät laadukkaat ja ammattimaiset siivousaineet ja -välineet. Siivousaikaan sisältyy siirtymäaika (matka-aika) 15 minuuttia ja meillä on oikeus vähentää siivousajasta myös välineiden huoltoaika 15 minuuttia. Minimilaskutus on 2 tuntia. Työskentelemme pääosin parittain, jolloin siivoukseen varattu aika jaetaan työntekijöiden määrällä ja laskutus on henkilötyötuntien mukaan.   Esim. siivousaika 3 tuntia, jolloin 2 työntekijää on paikalla 1tunti ja 15 minuuttia.

Veloitamme oksennus- ja ulostelisän 15 euroa sis. alv 24% mikäli siivous sisältää eritteiden puhdistusta pinnoilta. Launtailisä on 7,90 euroa /h sis.alv 24%.

Kysy lisää arvonlisäverottomasta palvelusta!

Teemme Vantaan kaupungin kanssa yhteistyötä. Jos olet työntekijänä Vantaan kaupungilla, soita ja kysy lisää alennuksesta!

 

Lahjakortti Kansi

Tilaa meiltä siivous- ja ikkunapesulahjakortit toivomallasi tuntimäärällä.

Toimitusehdot

Palvelusopimus Säännöllisestä palvelusta tehdään sopimus, johon kirjataan tiedot asiakkaasta, asunnosta, avainsopimuksesta, palvelun hinnasta ja asiakaskohtaisesta ohjeista. Sopimuksen liitteinä ovat yhdessä sovittu siivousohjelma, kodinhoitosuunnitelma tai hoiva-ja palvelusuunnitelma

Diferents on erikoistunut kotisiivoukseen. Työt voidaan suorittaa yksin tai työpareina/tiimi(tarvittaessa) Työntekijät kulkee autolla, jossa on tarvittavat siivousvälineet, -aineet ja tarvikkeet. Työ on tehokasta, kun asiakkaiden kanssa on tehty avainsopimus ja siivousajassa on joustoa. Erityistoiveet, kuten tietty siivousaika sekä avainsopimuksen puute, lisäävät siirtymiä ja kustannuksia.

Siivousohjelma Diferents Kotisiivouksella on käytössä ohjelma, jota voidaan muokata asiakaskohtaisesti.

Paikallaoloaika on tunnit jaettuna työntekijöiden määrällä. Jos kolmen tunnin siivousta on tekemässä kaksi siivooja, ovat he paikalla 1,5h. Lisäksi tulee veloitus siirtymäajasta 15minuuttia.

Aloitussiivous Ennen säännöllisen ylläpitosiivouksen aloittamista on asunnossa usein tarpeellista tehdä laajempi aloitussiivous. Aloitussiivouksesta asiakas voi todeta Diferents Kotisiivouksen tekemän. työn tuloksen. Samalla Diferents saa konkreettisen käsityksen siivoukseen tarvittavasta ajasta. Aloitussiivous tehdään tuntityönä ja käytetty aika on arvoilta 1,5-2kertainen jatkuvaan viikkosiivoukseen nähden.

Kotisiivoukseen hinta Diferents Kotisiivous määrittelee sopimussiivoukselle kiinteän urakkahinnan, joka perustuu kohteen mitoitukseen eli henkilötyötunteihin. Mitoitettu tunteihin vaikuttaa siivottavan asunnon koko, siivousohjelma, taajuus, kalusteiden määrä, pintojen pintamateriaalit, asunnon likaisuus (asukkaat, lapset, lemmikit, oma siivous). Hinnassa huomioidaan lisäksi siivoukseen kuluvat siivousaineet ja – välineet sekä siivousvälineiden huolto, matka aika sekä matka kustannukset, työnjohto ja elpymisaika.

Matkaveloitukset Työntekijöiden siivouskohteesta toiseen siirtyminen on työntekijälle työaika ja näin kustannukset 15minuuttia veloitetaan lisäksi. Diferents normaalin toimialueen ulkopuolella olevista työkohteista veloitamme kilometri-ja matka-aikakorvauksia erikseen.

Seniorihoiva ja arvonlisäverotonta palvelu Sopimuksen lisäksi tehdään aina Hoito- ja palvelusuunnitelma. Diferents toteuttaa ja kehittää palvelua omavalvontasuunnitelma mukaisesti. Seniorihoiva ei sisällä lääkkeiden jakoa eikä sairaanhoidollista palvelua.

Avainten hallinta Palvelusopimuksen yhteydessä tehtävä avainsopimus vapauttaa asiakkaan ovien avaamisesta ja toisaalta mahdollistaa toimittajan järkevän. reittien suunnittelun. Diferents hallussa oleviin avaimiin liitetään avainperä ja avaimet säilytetään lukitussa tilassa. Työntekijöiden vastuulla on myös ovien lukitseminen työsuorituksen päätyttyä. Sopimuksen päätyttyä avain luovutetaan takaisin ja tehdään merkintä avainluovutuksesta.

Kertasiivoukset Diferents tekee ikkunoiden pesuja, muuttosiivouksia, raivaussiivouksia, juhlasiivouksia ja muita kertasiivouksia. Kertasiivouksessakin tulee sopia yksiselitteisesti siivouksen toivottu sisältö. Kertasiivoukset tehdään tuntiveloituksella ilman urakkavelvoitetta ja niissäkin noudetaan näitä sopimusehtoja. Diferents ei takaa, että kaikki toivotut siivouskohteet saadaan siivottua (esim. korkeat ikkunat). Työntekijä tarkistaa tilanteen saavuttuaan paikalle.

Työn suorittaminen Siivous suoritetaan aina ylläpitosiivousohjelman mukaisesti ja kaikki siihen kuulumattomat työt tulee tilata erikseen. Työ tehdään pari- tai tiimityönä. Säännöllinen ylläpitosiivous suoritetaan aina urakkatyönä. Välineiden huolto ja matka-ajat ovat myös työaikaa, joten sopimussiivouksille annetaan aina urakkahinta ottaen huomioon asunnon koon, kalusteiden määrän, yleisen siisteyden jne. Yrityksen johto katsoo sopivaksi urakka-ajaksi ylläpitosiivouksissa 15-30 minuuttia yhteensä.

Muut veloitukset Hinnaston mukaisesti veloitetaan mm: lisä ulosteiden ja oksennuksen siivouksesta, sopimuksen ulkopuoliset lisätyöt, asiakkaasta johtuvasta turha odottelu (siivouspäivän unohtaminen, ovien unohtaminen takalukkoon), liian myöhäinen siivoukseen peruuttaminen.

Reklamaatiot Mikäli asiakas on tyytymätön siivouspalveluumme tulee siitä ilmoittaa välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen ja viimeistään 12 tunnin kuluttua. Ilmoittaminen pitää tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tai tekstiviestillä numeroon 040 6241323. Näin toimittaessa meillä on mahdollisuus käydä tarkistamassa virhe ja todeta se molemminpuolisesti. Myöhemmin tehtyjä reklamaatioita ei käsitellä, koska siivouksen virheellisyyden todentaminen on tällöin erittäin vaikeaa/mahdotonta ja pinnat likaantuvat uudelleen. Ajoissa ja aiheesta tehdyt reklamaatiot käymme korjaamassa virheen osalta. Siivoustyön laatua ei katsota puutteelliseksi, jos asiakas ei järjestä siivoustyön edellyttämiä asioita. Meillä on kattava vastuuvakuutus.

Palvelun toimittajan velvollisuudet Diferents vastaa palvelusta sopimuksen, palvelusuunnitelman ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Asiakkaan velvollisuudet Asiakas on velvollinen maksamaan palvelusta sovitun hinnaston mukaisesti sekä huolehtimaan muista sopimukseen kirjatuista tai erikseen sovituista ehdoista. Asiakkaan on myös omalta osaltaan myötävaikutettava hänen huolehdittavanaan olevien tehtävien ja toimipiteiden suorittamisesta, jotka vaikuttavat palvelun tuottajan mahdollisuuksiin suorittaa työ sovitulla tavalla. Asiakkaan on erityisesti huolehdittava siivoustiimin pääsystä kohteeseen sekä turvallisesta työympäristöstä (mm. teiden auraaminen ja hiekoittaminen talvella).

Asiakkaan tulee huolehtia myös huonekalujen, arvoesineiden a muiden vastaavien riittävästä suojaamisestä. Riittävän suojauksen puuttuessa Diferents ei vastaa työsuorituksen aikana esineille aiheutuneista vaurioista.

Käyntipäivä, rytmi ja aika Käyntipäivä tarkoittaa viikonpäivää, jolloin säännöllinen palvelua tehdään. Aloitussiivous voidaan tehdä eri viikonpäivänä. Palvelun taajuus on normaalisti säännöllinen: 1,2,3 tai 4 viikon välein. Käyntipäivästä ja -rytmistä pidetään kiinni, vaikka yksi palvelukäynti välistä peruttaisiinkin. Jos rytmiä muutetaan pysyvästi, tulee myös arvioida tuntien määrä uudestaan.

Normaalisti, kun sopimuksen teon yhteydessä tehdään avainsopimus, annetaan siivoukselle liukuva aika, esimerkiksi 8-16.00. Palvelun aika tulee aina merkitä sopimukseen, erityisesti, jos ajan suhteen on erityistoivomuksia.

Palvelupäivän peruutus ja muutos Asiakkaan tulee tehdä muutokset vähintään 48 tuntia ennen sovittua siivouksen aloitusajankohtaa joko sähköpostitse osoitteella kotisiivous@diferents.fi puhelimella numeroon 040 6241323. Muussa tapauksessa veloitamme käyttämättömästä palvelusta täyden hinnan. Peruutusoikeus ei koske tilauksia, jotka on tehty alle 2 arkipäivää ennen sovittua palvelun suorituspäivää. Diferentssiivouksella on oikeus peruuttaa siivous koska tahansa Force Major- syistä (esim. äkilliset sairaslomat). Näissä tapauksissa otamme välittömästi yhteyttä asiakkaaseen ja sovimme korvaavan siivousajan. Ensisijaisesti pyrimme kuitenkin järjestämään sijaisen sovittuun siivousaikaan. Diferentsillä on oikeus peruuttaa palvelu, jos asunnossa on humalaisia tai työntekijät muulla tavoin kokevat ympäristön uhkaavaksi. Tällöin palvelusta veloitetaan koko sovittu maksu.

Poikkeukset asiakkaan odottamattoman sairastumisen johdosta!

Jos asiakas tai hänen perheenjäsenensä sairastuu odottamattomasti tai hänellä ilmenee koronaviruksen oireita, asiakkaan on ilmoitettava siitä meille välittömästi soittamalla tai lähettämällä tekstiviesti numeroon 040 6241323. Mikäli saamme ilmoituksen ennen palveluhenkilön lähtöä asiakkaan luo, peruutuskorvausta on 50% palvelun hinnasta. Muussa tapauksessa veloitamme korvauksen todellisuudessa aiheutuneiden kulujen mukaan.

Palvelupäivän muutoksissa tarkastetaan, että uusi aika mahtuu palvelukalenteriin. Mikäli asiakas muuttaa sovittua palvelupäivä jatkuvasti, voi Diferents siirtyä laskuttamaan kertasiivoushinnalla.

Asiakas voi peruttaa palvelun kesälomaksi normaalisti enintään kuukaudeksi. Peruutus tulee tehdä hyvissä ajoin mielellään kuukautta aiemmin.

Muistutus ja perintä Saatavien muistuttamisesta tulee muistutusmaksu ja perimisestä perimiskulut. Mahdollista luottotietojen tarkistusta varten tarvitaan asiakkaan sosiaaliturvatunnus. Viivästyskorko hinnaston mukaan.

Maksuehdot Sopimus- ja kertaluonteiset palvelut laskutamme kerran kuukaudessa käyntiä seuraavan kuukauden alussa. Maksuehto on 21 päivää. Laskutus on aina henkilötyötuntien mukainen kertahinta sisältää matka-ajan 15 minuuttia per siivouskerta. Isommat kertasiivoukset voidaan laskuttaa tapauskohtaisesti myös etukäteen joko kokonaan tai osittain. Postilla lähetettävistä laskuista veloitetaan hinnaston mukainen laskutuslisä.

Vahinkokorvaukset Vahingon sattuessa asiakkaan tulee olla välittömästi yhteydessä Diferents Oy:n asiakaspalveluun. Vahingonkorvaus kohdistuu ainoastaan itse vahingoittuneeseen tuotteeseen, poissulkien siihen liittyvät epäsuorat että välilliset vahingot. Vahingonkorvauksessa otetaan huomioon tuotteen ikä, arvo ja kunto. Asiakkaan tulee huolehtia huonekalujen, arvioesineiden ja muiden vastaavien riittävästä suojaamisesta . Riittävän suojauksen puuttuessa Diferents ei vastaa työsuorituksen aikana esineille aiheutuneista vaurioista. Jos työntekijämme havaitsevat puutteen ennen koskemista siihen, on meillä oikeus valokuvata/ videoida se mahdollisia riitatilanteita varten. Kuvista/ videosta ei ole velvollista ilmoittaa asiakkaalle vaan ne pidetään tallessa tietosuojaselosteen vaatimalla tavalla. Vahinkotapauksissa Diferents noudattaa vakuutusalan yleisiä korvausmenettelyjä ikäpoistoineen. Diferentsilla on tapaturmavakuutuksen lisäksi vastuuvakuutus kattamaan isommat omaisuusvahingot.

Ylivoimainen este Sopijaosapuoli ei voi vaatia sopimuksen täyttämistä, mikäli sen estää ylivoimainen este kuten työselkkaus, tulipalo, sota tai muu sellainen tekijä, johon sopijaosapuolet eivät itse voi vaikuttaa.

Luottamuksellisuus ja salassapito Diferents henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Yksityisyydensuojaa koskevat säännökset ja muut vastaavat määräykset otetaan toiminnassa huomioon.

Erimielisyyksien ratkaisu Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja erimielisyydet ratkaistaan sopijaosapuolten kotipaikan käräjäoikeudessa.

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Sopijaosapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tehdään kirjallisesti. Sopijaosapuolilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos. toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, eikä huomautuksen saatuaan kohtuullisessa ajassa (viikko) oikaise laiminlyöntejään.

Sopimuksen voimassaolo ja sopimusmuutokset Sopimus astuu voimaan kummankin sopijaosapuolen allekirjoituksella tai kun asiasta sovitaan suullisesti.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta voidaan muuttaa kummankin sopijapuolen suostumuksella.

Hintojen ja yleisten sopimusehtojen muutoksista Diferents ilmoittaa kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Tänä aikana asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus. Mikäli asiakas ei reagoi uusiin ehtoihin, ne tulevat automaattisesti voimaan. Arvonlisäveromuutokset tulevat voimaan ilman eri ilmoitusta. Sopimusta ei saa siirtää toiselle palvelun toimittajalle ilman toisen sopijaosapuolen antamaa suostumusta.